Toldboden

I 1846 flyttede man toldstedet fra Hjerting til Varde. Den gamle toldbod lå i en del år i Den Schultzske Gaard på Torvet, men i 1863 flyttedes toldforvaltningen til den markante nybygning på Storegade 1 tæt på Varde Å på en pilotering af kraftige træstammer. Selv om vanddybden i Varde Å ikke tillod nogen større varetransport af søvejen til byen, var der dog stadig brug for hejseværket øverst i Toldbodens gavl. Herfra udførte toldembedsmændene deres forretninger, indtil Varde toldsted blev nedlagt i 1969. Den smukke markante bygning ses stadig, når man krydser broen i Storegade.

Toldboden