De to rådhuse

Det er ret specielt, at man i minibyen kan se to rådhuse på torvet. Det gamle rådhus fra 1786 , som blev brugt til rådstue, fængsel, skolestue og lærerbolig, var blevet for småt og blev derfor revet ned i 1873. Dette rådhus skal naturligvis være en del af minibyen, der som udgangspunkt viser Varde anno 1866. Det nye rådhus og ting- og arresthuset blev indviet i december 1872. Udgifterne til bygningerne blev fordelt med 75% til Ribe Amt og 25% til Varde Kommune. Det var på dette tidspunkt amternes ansvar at sørge at de laveste retsinstanser, by- og herredsretterne, fungerede, og arresthuse til afsoning af kortere straffe hørte også til under amterne. Den nye bygning var delt i to. I den sydlige del lå arrestlokalerne, mens ting- og rådhus lå i den nordlige ende. Byrådssalen benyttes stadig ved specielle lejligheder f.eks. vielser, dronningebesøg og lign.

Rådhuset