Varde Miniby blev etableret i 1966

Læs her om baggrunden og arbejdet

Varde Miniby, den ældste håndværksmæssigt og historisk korrekte miniby i verden, blev etableret i 1966 midt i den historiske og smukke Arnbjerg Park. 

Minibyen afspejler Varde Købstad, som den så ud i 1866, hvilket har særlig betydning for byen, da vardensernes uheldige omgang med åben ild omkring 1800-tallet har bevirket, at en del af de daværende huse ikke længere eksisterer. 

Det var Varde Håndværkerforening, der ved sit 100 års jubilæum i 1966 grundlagde Varde Miniby. Det første hus i minibyen var Sct. Nicolai Krike. Kopien af kirken kostede 2.000 arbejdstimer, 23.000 minimunkesten, 16.000 minitagsten, et væld af blyindfattede miniruder, jernbeslag og blytag.  

 1 Sct Nicolai Kirke

Sct. Nicolai Kirke, der oprindeligt blev opført ca. år 1200, blev nedrevet i 1809. En del af byggematerialet blev bygget til at udvide Sct. Jacobi Kirke, der ved samme lejlighed blev den eneste kirke i Varde.

På et ca. 3.500 m2 stort areal genskabte man nu Vardes terrænforhold. Til arbejdet blev brugt 4.000 m3 jord til at lægge landskabet i de rette folder. 120.000 små toppede brosten indgik i det gadenet, som skulle blive omdrejningspunktet i Varde Miniby. 

Mens anlægsarbejdet var godt i gang i Arnbjerg Parken, gik en lang række frivillige i gang med forskellige byggeprojekter og fremstilling af byggemateriale. Minimursten og miniteglsten blev brændt i Sønderskov Teglværks kæmpeovne. Det blev forventet, at arbejdet med at færdiggøre Varde Miniby ville tage ca. 20 år. Her godt 50 år senere bygges der stadig på livet løs, mens der også bruges meget tid på at restaurere eller genopbygge nogle af de oprindelige bygninger i minibyen. 

 Kort Over Varde

Husene blev både den gang og i dag bygget efter tegninger udarbejdet efter gamle brandtaksationslister fra landsarkivet i Viborg. 

I en lille oversigt, som Varde Byråds Ejendomsudvalg udgav i 1981, kan man bl.a. læse flg. - skrevet af G.Endel Hansen i anledningen af 15 års jubilæet i i Varde Miniby: 

"Hvorledes tanken om Varde Miniby opstod, er et spørgsnpkm der er stillet mig - jeg var jo med i Håndværkerforeningens bestyrelse, da beslutningen om at fremstille en model af Sct. Nicolai Kirke blev vedtaget.

Det må nok siges, at det der er grundstenen i tanken om at fremstille Varde Bys gamle bygninger er startet med det lille hus i Arnbjerganlægget. 

Jeg husker kun dette fra anden side. Jeg har gennem mit medlemskab af Håndværkerforeningen lært skorstensfejer, Jens B. Lønborg at kende, som en der har været medhjælp ved bygningen af dette. Og det var da også ham, der foreslog, at jeg sammen med ham skulle begynde med kalkovnene. Den gang mente jeg ikke at kunne afse tid til at starte, så det blev der ikke noget ud af. 

da de festligheder, vi i bestyrelsen havde planlagt til 100 års jubilæet i 1966 ikke blev til noget, trak Lønborg sin Miniby-tanke frem igen, og efter en del forhandlinger med kommunen blev det til, at Håndværkerforeningen byggede Sct. Nicolai Kirke som start på minibyen. 

....

Ekstra fart kom der i byggeriet, da ejendomsudvalget gav vore pensionister lokaler, og der har de sammen med arkitekt, Henning Pedersen og murermester, Leon Mathiasen udviklet dette til en arbejdsterapi, jeg ikke tror findes mange steder, til megen glæde for dem selv, men ikke mindst for byen, samt de mange gæster, der hvert år besøger vor Miniby."

 Sct Nicolai Kirke