Minimurerne

Ingen miniby uden minimurerne

Minimurerne holder til på værkstedet, Lundvej 4A i det tidligere bibliotek. Her kan man besøge dem tirsdage og torsdage mellem kl. 9 – 12. Minimurerne er altid gode for en spændende historie. De deler gerne ud af deres store håndværksmæssige kunnen om alt fra mursten til dørkarme i miniatureudgaven. Det giver en særlig oplevelse og viden at besøge værkstedet, inden man går ned i Minibyen, der ligger blot 300 m. fra værkstedet.

Kig gerne forbi. Her finder du altid en minimurer med en god historie eller to.

Hver formiddag mødes Vardes minimurere på værkstedet. Her gøres de små 22,8 mm x 10,8 mm x 5,4 mm mursten klar til brænding, her mures og snedkeres og her udtænkes kreative løsninger til de små huse i minibyen. Heldigvis har vi flere pensionerede murere blandt de frivillige minimurere, der også tæller efterlønnere og pensionister med historisk og anden håndværksmæssig interesse. Der er nemlig særlige udfordringer, når man er minimurer. Der findes aldrig standardløsninger.

Samtlige minimurere brænder for at tegne, bygge, konstruere og eksperimentere sig frem til de helt rigtige detaljerige løsninger til de nye minihuse til Varde Miniby. Det kræver fingersnilde, pertentlighed og god fantasi at fremstille de dråbeformerede teglsten, de nøjagtige mursten og de vigtige detaljer, som gør oplevelsen i minibyen til noget helt særligt.

En Glad Maler

Husene bliver til efter et stort forudgående researcharbejde, hvor Vardes lokalhistoriske arkiv leverer talrige historiske dokumenter, der nøje studeres, så husene, der bygges, bliver så virkelighedstro – i miniatureudgave – som muligt. Hver en tagsten og hvert et vindue tælles, hvorefter de fleste dele udformes i hånden.

Jacobi Kirke Restauration

Meget af minimurernes tid bruges også på at restaurere de allerede eksisterende bygninger. Et vigtigt arbejde, der sikrer, at de oprindelige bygninger forbliver en del af Varde miniby.

Alt arbejdet foregår dog ikke på værkstedet. I 2018 restaurerede minimurerne den flotte Jacobi Kirke. Dette arbejde foregik hen over sommeren i Minibyen. 

I 2019 vil vores største nye attraktion blive den imponerende firelængede byfogedgård.